Nr 13
 15 januari  2003

LANTBRUKarNYTT

Lantbrukets nyhetsbrev med ekonomi, fakta, kunskap, nya idéer och erfarenhetsutbyte


Lobbning på högsta nivå med kommissionär 
Philippe Busquin, ansvarig för EU:s forskningsfrågor.

Snabbast får du tillgång till hela Lantbrukarnytt genom att klicka på adressen nedan. Skicka detta e-brev med ditt namn och adress så beställer du ett abonnemang till och med första halvåret 2003. Automatiskt får du ett svar med "skarp" länk med e-post till din avsändaradress. 

Abonnenter har också tillgång till den fullständiga versionen av tidigare utgåvor.

Jag vill abonnera på Lantbrukarnytt till och med första halvåret 2003 för 120 kr + moms och skickar e-brevet till: pren@agmedia.se

Du kan också abonnera genom att sätta in 150 kr på postgirokonto: 
24 90 59 - 7 eller bankgiro: 5074-2105
Glöm inte att tydligt ange din e-postadress.

Kvitterad faktura kommer med e-post.

Länk till nyhetsbrevet skickas via e-post till alla abonnenter.

Lantbrukarnytt ges ut av Agmedia HB. Ansvarig utgivare:
Lars Helgstrand. E-post: lars@agmedia.se
T
el.: 0171-448015
Fax: 0171-448010. Adress: Tillinge Lundby, 745 94 Enköping. 

Lantbrukarnytt är en het oberoende periodisk skrift och en registrerad databas. Det innebär att vi lyder under tryckfrihets-
förordningen med meddelarskydd och undantag från förbudet att publicera namn på Internet enligt "PUL".

 

Till tidigare utgåvor av Lantbrukarnytt

God fortsättning på det nya året!

Vad kan passa bättre än att inleda med en framtidsresa 25 år i tiden? En sådan gjorde Jordbrukstekniska Föreningen, med nära koppling till JTI, när den firade sitt 75-årsjubileum strax före årsskiftet. Många intressanta visioner om framtiden framfördes. Kan nanoteknik ge bonden möjlighet att "se" vad som händer nere i jorden? Kan nya instrument hjälpa bonden att "lyssna" på hur djur och växter mår. Om vikten av att lyssna till konsumenterna underströks av många. Om att satsa på forskning, där även gentekniken finns med och om att vara gränsöverskridande med kultur och annat var en del av Annika Åhnbergs budskap. Läs mer i reportaget nedan.

Vi lantbrukare är och blir ännu mer beroende av omvärlden. När detta skrivs visar SVT en dokumentärfilm om hur vi köper palmolja och soja från Sydamerika, där regnskogar skövlas för att bli till åker. Frågan är om inte krav på att veta ursprungsland och certifierade produktionsförhållanden blir nästa stora konsumenttrend? Då kan det vara bra med inhemskt foder och kanske ökad värdering av svenskt nötkött från betande djur? Den som har ett spårbarhetssystem ända tillbaka till bonden och det foder han använder kommer då att ha ett försprång.  

Vad som händer i EU är ett bra exempel på omvärldsförändringar. Mycket om detta finns i tidigare utgåvor av Lantbrukarnytt och mer kommer framöver. Frågan nu är hur snabbt det blir förändringar av den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, beroende på utvidgningen och det begränsande budgettaket. Troligen kommer de länder som är emot snabba förändringar, med Frankrike i spetsen, att lyckas förhindra större  förändringar av jordbrukspolitiken fram till 2006. Ett led i detta är att de kan hänvisa till att budgettaket, som togs i Berlin 1999, ännu inte har uppnåtts, säger min kontakt, Bruce Rross, i Bryssel och med nära koppling till DG lantbruk. Mjölkreformen kommer dock att kräva större förändringar senast 2006. Mycket talar nu för att man bör kalkylera med minskade EU-stöd efter 2006.

Forskning och ny kunskap påverkar framtiden. I slutet av förra året hade EU ett gigantiskt seminarium med närmare 10 000 deltagare och lanserade sitt stora forskningsprogram, Ramprogram 6. Målet är att EU till 2010 ska bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi med uthållig ekonomisk tillväxt, fler och bättre jobb och större social sammanhållning.

Tänk dig tiotusen forskare som samlas kring några EU-tjänstemän som hanterar 160 miljarder kronor till forskningsprojekt? Vilket lobbande!! Sju prioriterade områden får dela på drygt 100 miljarder: Genteknik och bioteknologi för ökad hälsa, teknologi för informationssamhället, nanoteknologi och nanovetenskap, flyg- och rymdteknik, livsmedelssäkerhet, hållbar utveckling samt ekonomisk och social forskning. Närmare 4 miljarder öronmärks speciellt till projekt där små och medelstora företag är involverade.

Som kanske enda representant för svenska media var Lantbrukarnytt med vid lanseringen i Bryssel. Bredvid mig ligger nu över 5 kg pressmaterial (efter kraftig utsortering), så det finns en hel del att ösa ur av intressanta projekt den närmaste tiden. Där ingår till exempel bilen som själv avgör var på vägen den befinner sig. Den kan till och med avgöra om hindret framför är en människa eller en annan bil… Där finns systemet för satellitövervakning av våra grödor (!) Bilmotorn med variabelt kompressionsförhållande är ett annat i den stora mängden av projekt. Detta skulle kunna reducera utsläppet av CO2 och minska bränsleförbrukningen med 25 procent. Vill du själv söka bland dessa och läsa mer om FP 6, så finns all information på nätet: www.cordis.lu/fp6/

Mänskligheten är beroende av jordbruket - och jordbruket av forskning  för att producera mer, bättre, billigare - och miljövänligare. Jordbruket med sin bokstavligt talat livsavgörande betydelse för mänskligheten kommer att bli ännu mer beroende av forskning och ny kunskap. Varför inte perenna spannmålsgrödor, som Peter Sylwan föreslår i reportaget från Jordbrukstekniska föreningens 75-årsjubileum nedan. 

Ibland kan det handla om att utnyttja helt andra områden. I Paris besökte jag för något år sedan ett testinstitut för modern datateknik. Där testade man då en helautomatisk kassafunktion i ett snabbköp. I stället för streckkod hade alla varor försetts med ett litet chips. När kunden rullade sin varuvagn förbi avkännaren vid utgången registrerades direkt samtliga varor. Hade kunden glömt köpa något och återvände med samma varor in i butiken för att komplettera, så registrerades endast den nya varan när han gick ut igen. Tänk dig samma funktion med djur, om ett litet, litet chips kunde sättas in i spädgrisen eller kalven. Sedan kan alla djur hanteras helt individuellt. Kanske det till och med kan finnas en liten temperaturgivare i chipset - eller en "måbrakännare"? Inga tatueringshammare vid slakt! Djuren kan lugnt lastas på bilen – som vid slakteriet kör förbi en avkännare och alla djuren registreras automatiskt. Visst kan högteknologi bidra till ökad djuromsorg.

Lantbrukarnytt kommer även i fortsättningen att handla om praktiskt lantbruk! I nästa utgåva kommer många praktiska erfarenheter från SLA-kursen för anställda inom lantbruket "Framgångsrik mjölkproduktion" som jag deltog i strax före jul på DeLavals gård Hamra. Marcus Skure, Gäddeholm, var en av de lantbrukare som berättade: "Så här gör vi..."

Maskiner. Naturligtvis! Ett annorlunda reportage från Smithfield i London kommer. Det var troligen sista gången på traditionellt sätt med massor av maskiner inne i Earls Court. 

Och sagan om vår gamla Ford TW 20 är ännu inte slut. Kopplingen skramlar, så traktorn måste in för garantireparation – igen! Erfarenheter av maskiner av alla slag är mycket välkomna!

Ekonomi. Visst! Efter att EU-pengarna har kommit undrar jag hur man bäst förvaltar ett (tillfälligt) överskott i kassan? Var får man bästa ränta på sina pengar? Ett sätt är att betala tillbaka lån och sedan låna igen om några månader. Det ger betydligt större effekt än att få någon tiondels procent på ett överfyllt checkkonto. Hur gör du? Skicka gärna ett tips som jag kan förmedla till andra – anonymt om du vill.

Bra företagsledning och bra arbetsmiljö blir allt viktigare för bonden, då tänker jag inte enbart på oskyddade kraftöverföringsaxlar och andra farligheter. Det handlar om den positiva arbetsmiljön. Inte minst gäller detta när företaget växer och man kanske blir arbetsgivare för första gången. Det är som att gå från att vara den ensamme cowboyen på sin häst till att köra flerspann, brukar Jakob Söderberg, SLA, säga. (Om detta skrev vi i nr 2)

Föreningar och andra kunder eller leverantörer till oss lantbrukare! De kommer alltmer under granskningsluppen. På Jordbrukstekniska föreningens jubileum undrade industrimannen Carl Bennett (bilden th) varför jordbrukare inte satsar på delägarskap i nästa led (tydligen helt omedveten om lantbrukskooperationens existens). Bondens kunder tjänar ju bra med pengar, menade han. På ett seminarium i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, med rubriken  "Lantbrukskooperationen – hållbar företagsidé eller historisk parantes?" framfördes starka krav på del i kapitaltillväxten. Det hade närvarande föreningsföreträdarna svårt att förstå(?). Den holländske forskaren Onno-Frank van Bekkum (bilden tv) grillade Arla om dess framtid – ovetande om att dess ordförande Lars Lamberg satt mitt emot honom. Onno-Frank har just sänt mig sitt fullständiga material med de kritiska frågorna. Detta liksom referatet av KSLA-seminariet får jag "ställa" till nästa utgåva, annars blir detta nyhetsbrev för långt.

Kom gärna med ett eget bidrag till Lanbrukarnytt! 
Är du forskare, praktiker eller allmänt intresserad och vill dela med dig av kunskaper, erfarenheter eller idéer? Hjärtligt välkommen med ett bidrag. Tyvärr måste det tills vidare ske utan någon annan form av honorar än uppskattning från läsekretsen. I denna utgåva medverkar Grete Rusten från Senter for næringsøkonomi og økonomisk politikk i Norge. (SNF står alltså här inte för något annat). Testa gärna att läsa på norska om vikten av att visa var produkten kommer ifrån och några råd till den som vill göra en "hjemmeside". Till Gretes krönika>>>>

Välkommen till en fortsättning första halvåret 2003! 

Genom Lantbrukarnytt är du välkommen i ett stort nätverk av kontakter inom lantbruket i Sverige och i andra länder.

Lars Helgstrand


Reportage

 

 

 

Jordbrukstekniska föreningen firade 75 år

Markens marodörer eller rikets räddare? 

En framtidsresa med JTI och Jordbrukstekniska föreningen. Från muskel till motor, teknik & etik med Annika Åhnberg, Peter Sylwan och andra intressanta medverkande då Jordbrukstekniska föreningen firade 75 år.

Våga sätt ner foten och tala om vad ni vill, uppmanade förre jordbruksministern Annika Åhnberg Sveriges bönder. Världens befolkning skulle inte klara sig om alla gick över till ekologisk odling eller blev vegetarianer, var andra budskap.

 

Framtida perenna spannmålsgrödor, framtagna med hjälp av genteknik, kan ge stora miljöfördelar. Liksom en vall skulle de kunna skördas år efter år utan omsådd. Det var en av visionerna som framfördes av vetenskapsjournalisten och numera adjungerade professorn Peter Sylwan.

Följ med på "Framtidsresan" >>>

Forskningsnotiser

Nyt om forskning från Svensk Lantbruksforskning - länk till pdf-fil med bland annat:

Korn har eget försvar mot bladlöss 

Det bör vara möjligt att vaccinera suggor mot grisningsfeber 

Notiser från SLU - länk till pdf-fil  med bland annat:

Förändrad ungskogsröjning kan ge mer foder till älgar och minskade skador på tallskogar

Täcke på grisar? - Om ekolantbrukare släpper ut grisen trots ruggigt väder för att det är naturligt, kommer djurrättsaktivisten med ett täcke. Vonne Lund, SLU, har gjort en doktorsavhandling om skillnader i grundsyn på djuromsorg.

Mer vilt i framtiden - Mycket tyder på att viltbeståndet i Sverige kommer att öka i framtiden.

Ekolantbruk gynnar åkerns mångfald, enligt en sammanställning av Johan Ahnström, Centrum för uthålligt lantbruk (CUL).

Urban växtnäring i kretslopp - ja, men inte till varje pris...
Läs Rune Anderssons reflektioner från ett brett seminarium i MAT21-projektet

Tekniknytt

Ring och prata med ditt växtodlingsprogram

Lyckliga över framgången med Lantmännens internettjänster är Bengt-Erik Jansson och Arvid Pålsson. I samband med höstens skörd fick Internet en mycket stor användning av lantbrukare som anmälde spannmål för leverans och följde avräkningens väg efter invägningen.

Nu kan man till och med prata med sin dator via telefon. Från sin mobiltelfon kan man till exempel ringa upp och ange vilket fält man är på, vad man sprutar med eller andra noteringar. Kanske kommer denna tjänst att kopplas till Lantmännens växtodlingsprogram. Många är de tillämpningar som denna "pratfunktion" skulle kunna användas till, säger Clas Åkerberg, NIB-programmering.

Tips på intressanta webbplatser:

Snart öppnar LRF sin nya webbplats. Den blir gemensam för hela organisationen och visades för första gången på Elmia i oktober. Då såg den ut så här (klicka på bilden så får du upp en större variant). Troligen har den förändrats en del när den öppnas.

 

 

 

Agriprim har en bra "nyhetsrulle", marknadsnoteringar och länkar: www.agriprim.com

Ekoweb har tagit fram mycket intressanta interaktiva bidragskalkyler, växtföljdsoptimator, mm. Här finns allt för ekoodlare, men webbplatsen är väl värd ett besök också för konventionella odlare - särskilt bidragskalkylerna: http://www.ekoweb.nu/

Riksskatteverket (RSV) har en utmärkt webbplats inför bokslut och deklaration: www.rsv.se

Reflektionen:
Jag har just läst tisdagsnumret av ATL (14 januari) och måste ge Sven-Olov Lööv en eloge för en utmärkt ledare. Det går inte att frigöra sig från tanken att Miljöbalken är en så het potatis att LRF av rädsla för maktintressen med miljö som täcknamn inte vågar kritisera dess följder fullt ut. Många motioner till senaste förbundsstämman visar samma sak. De besvarades med försvar i stället för att styrelsen tog till sig av kritiken och agerar kraftfullare. Sedan är det naturligtvis svårt att inte reflektera över "löneligan". Låt den som gör ett bra jobb få bra betalt! Därför kan man kanske till och med försvara att Cerealias vd kammar hem tre miljoner i lön per år eller drygt åtta tusen kronor om dagen - alla veckans dagar. Tyvärr skulle han väl bli för dyr att efterträda LRFs nuvarande vd vid kommande förbundsstämma. Sorgligt är dock att varje aktiv bonde årligen betalar hundratals kronor också till omotiverade löner. När ekonomiska realiteter tvingar organisationer att banta borde man kritiskt granska skiktet närmast toppen. Det är ofta längre ned kompetensen finns och jobben görs - till väsentligt lägre löner. /LH